‘8-க்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா?’ ரகசியம் வெளியான 3 நாட்களின் அபார சாதனை!

முகப்பு > செய்திகள் > விளையாட்டு

By Behindwoods News Bureau | Feb 22, 2019 05:42 PM

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Dev3 BNS Tamil India Feb 22 BT

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

அதன் படி மாதம் 20000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் மாதத் தவணை செலுத்தி 470 நாட்களுக்குள்ளாக தங்களது அபார்ட்மெண்ட்டை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இந்த அபார்ட்மெண்ட்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் அபார்ட்மெண்ட்டின் முதல் தளம் குறைந்த நாட்களிலேயே பெற்றுக்கொள்ளும் வகையிலும், தளத்தின் உயரம் அதிகரிக்க அபார்ட்மெண்டினை பெற்றுக்கொள்ளும் நாட்களும் அதிகரிக்கும் என தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்நிலையில். ‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ எனும் தலைப்பிற்கு பொருத்தமாக பிப்ரவரி 8 ஆம் தேதியில் ரூ. 8 லட்சத்துக்கான இந்த அபார்ட்மெண்ட்களின் புக்கிங் தொடங்கியது. மூன்றே நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த புக்கிங்கில் விஜய் ராஜா குழும  நிறுவனத்திற்கு இதுவரை 50,000 வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ளது பலரிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ரூ.20000 மாத சம்பளம் பெறும்போதும் கூட, சகல வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசான சொந்த அபார்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் என்கிற விளம்பரம் சமீபத்தில் சென்னை மக்களை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

‘எட்டுக்குள்ள உலகம் இருக்கு ராமையா’ என்கிற டேக்-லைனில் நடிகர் தம்பி ராமையா நடித்திருந்த புரோமோ விளம்பரம் சென்னையையே கலக்கியதோடு, பலரின் சிந்தனையையும் தூண்டிவிட்டிருந்தது. அந்த ரகசியத்தை தெரிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் பலரிடையே துளிர்விட்டது. இந்த நிலையில் அந்த புரோமோவின் முழுமையான அறிவிப்பை, அந்த விளம்பர படத்தை, தாமதமாக விஜய் ராஜா குழும நிறுவனம் வெளியிட்டது.

Tags : #AJITH